20190301
Caribbean
Civil Society Multi-Negara Mengadakan
EJA akan mengadakan mesyuarat kebangsaan pertubuhan hak masyarakat sivil LGBT dan wanita dalam Saint Lucia Mac 2019. Acara ini bertujuan untuk menyediakan ruang untuk aktivis masyarakat sivil dan pembela hak asasi manusia untuk bersama-sama berbincang dan membina konsensus diskriminasi intersectional dan membangunkan platform bersama untuk sokongan undang-undang. Khusus negara keutamaan, kumpulan dan pelakon akan menjadi pusat untuk membincangkan cabaran dan peluang untuk membuat pembaharuan undang-undang undang-undang diskriminasi di Caribbean Timur.